Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.


Strona www.zgkbelsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Struktura witryny wymaga wgrywania plików w formacie PDF, które można jedynie powiększyć. Strona nie daje możliwości zmiany kontrastu bądź odsłuchania treści dokumentów. W związku z tym powstaje nowa strona, która będzie całkowicie zgodna z ustawą o dostępności i umożliwi odwiedzającym przejrzyste przeglądanie publikowanych treści.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Wysocki.

E-mail: biuro@zgkbelsk.pl

Telefon: 486611914

Każda osoba odwiedzająca stronę internetową ma prawo zgłosić swoje uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu bądź wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie elementu strony, którego dotyczy oraz dogodnej formy udostępnienia informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym częściowo spełnia wymagania osób niepełnosprawnych. Problemem, który może przysporzyć kłopotów jest brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Podjazd ten będzie niezwłocznie wykonany. W tej chwili osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dzwonka, którym można wezwać obsługę. Biuro obsługi klienta w zakładzie znajduje się na parterze więc jest to tak naprawdę jedyny występujący problem.