3 marca, 2018

Przetargi

W TRAKCIE

1. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-garażowego w ZGK

http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=4059

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Belsk Duży

http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=4038

 

ZAKOŃCZONE

1. Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Stara Wieś gm. Belsk Duży

http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=3497

2.Zakup nowego ciągnika rolniczego

http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=3301

3. Przebudowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Wólka Łęczeszycka gm. Belsk Duży

http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=3350

4. Zmiana systemu transmisji ścieków wraz z przebudową instalacji agregatu prądotwórczego i oprzewodowanie instalacji przepompowni ścieków

http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=3596

5. Odbiór,transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków z Belska Dużego.

http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=3852