Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym. Strona www.zgkbelsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron Read more about Deklaracja dostępności[…]