Oświadczenie – faktury elektroniczne

OŚWIADCZENIEO WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Dane Odbiorcy:Imię i nazwisko/Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….Adres…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………NIP/Pesel …………………………………………………………………………………………………………………….Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………..Dane wystawcy faktur:Nazwa: Zakład Gospodarki KomunalnejAdres ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży 1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VATwystawianych za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym, zgodnie z art. 106n Read more about Oświadczenie – faktury elektroniczne[…]

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym. Strona www.zgkbelsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron Read more about Deklaracja dostępności[…]