Oświadczenie – faktury elektroniczne

OŚWIADCZENIEO WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Dane Odbiorcy:Imię i nazwisko/Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….Adres…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………NIP/Pesel …………………………………………………………………………………………………………………….Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………..Dane wystawcy faktur:Nazwa: Zakład Gospodarki KomunalnejAdres ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży 1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VATwystawianych za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym, zgodnie z art. 106n Read more about Oświadczenie – faktury elektroniczne[…]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Read more about KLAUZULA INFORMACYJNA RODO[…]