Informacja nt. odśnieżania i posypywania

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym prosi, o niepozostawianie pojazdów na ulicy oraz chodnikach w Belsku Dużym, ponieważ uniemożliwiają one przejazd pługo-piaskarki.

 

Dyrektor Zakładu
Janusz Honory